This website requires JavaScript, please enable javascript or update your browser.

Vacature: Lid Raad van Toezicht

12 Dec 2022

Over Rewire
Stichting Rewire is een Haagse non-profit organisatie die zich inzet voor de promotie en ontwikkeling van internationale avontuurlijke muziek en gerelateerde (podium)kunsten én voor de profilering van Den Haag als plek voor cutting-edge cultuur. Dit wordt gerealiseerd door de organisatie van een jaarlijks internationaal georiënteerd festival. Naast het meerdaagse festival in de lente organiseert Rewire het hele jaar door activiteiten zoals concerten, discussieprogramma’s, en organiseert Rewire sinds de oprichting een uitgebreid educatieprogramma. Ook worden (inter)nationale (co)producties gerealiseerd en fungeert Rewire als gastcurator. Rewire wordt structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Den Haag.

Rewire festival 

Rewire is een jaarlijks internationaal festival voor vooruitstrevende, innovatieve muziek. Rewire beweegt zich in het veld van actuele elektronische muziek, modern gecomponeerde muziek, experimentele pop, new jazz en geluidskunst, met een voorkeur voor muziek op het snijvlak van genres en disciplines. Want juist dáár ontdekt Rewire de vernieuwing. Een vernieuwing die vaak samen op gaat met technologische ontwikkelingen. Rewire scout de makers die in de voorhoede opereren, maar wakkert zelf ook vernieuwing aan door makers actief te bevragen op hun praktijk en opdrachten te geven voor ontwikkeling. In 2023 vindt het festival van 6 t/m 9 april plaats op meer dan 15 verschillende locaties in Den Haag.

Raad van Toezicht
De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van de stichting en verantwoordelijk voor beleid en de leiding over de organisatie van jaarrond gemiddeld 6 fte, waaronder de adjunct-directeur. Naast het kernteam breidt Rewire jaarlijks ten behoeve van het festival uit met een grote schil freelancers. De directeur weet zich gesteund door de RvT. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van Stichting Rewire en de met haar verbonden organisatie. De RvT heeft bovendien een adviserende rol. Bevoegdheden van de RvT zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, jaarbegroting en jaarrekening.

De Raad komt een aantal keer per jaar bijeen, werkt volgens de Governance Code Cultuur en bestaat momenteel uit vier leden. Dewerkzaamheden zijn onbezoldigd. Onkosten gemaakt tijdens werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht van Rewire worden vergoed. De leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie jaar.
Op dit moment is Rewire op zoek naar een vijfde Raad van Toezicht lid.

Profiel
Binnen de Raad van Toezicht beschikt ieder lid over algemene kennis en specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Gezien de kwaliteiten en achtergrond van de huidige RvT-leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid met een relevant netwerk in Den Haag en/of een artistiek profiel. Kennis van en ervaring met het internationale werkveld is een pre. Het publiek en het programma van Rewire is divers. De Raad van Toezicht hecht ook in haar samenstelling aan diversiteit qua achtergrond, leeftijd en geslacht.

Een nieuw lid van de raad van toezicht:
• voelt binding met de doelstellingen van de Rewire
• kan toezicht houden op basis van hoofdlijnen
• bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
• kan een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van de organisatie
• is bereid het eigen netwerk in te zetten ten behoeve van de stichting

Informatie, reageren en procedure:
Informatie over deze vacature en de Raad van Toezicht is verkrijgbaar bij: 
Jo Houben, voorzitter Raad van Toezicht via:  johouben@xs4all.nl

Reageren kan per email vóór 1 februari 2023.
Uw reactie met motivatie, voorzien van uw Curriculum Vitae, kunt u sturen ter attentie van Jo Houben naar: ingrid@rewirefestival.nl 

De selectiecommissie zal naar aanleiding van de reacties gesprekken plannen met potentiële kandidaten. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in februari 2023.