This website requires JavaScript, please enable javascript or update your browser.

Vacancy: Marketing & Communications intern

10 Jun 2024

Find the English text below.

Rewire zoekt een enthousiaste marketing & communicatie stagiair(e) vanaf september 2024 t/m mei 2025, voor ca 16-32 uur per week  (exacte periode en aantal uur in overleg).

Over Rewire:
Rewire is een jaarlijks internationaal festival voor vooruitstrevende en avontuurlijke muziek in Den Haag. Sinds de oprichting in 2011 is Rewire uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerd muziekfestival. Het festival begeeft zich in het veld van actuele elektronische muziek, modern gecomponeerde muziek, experimentele pop, new jazz en geluidskunst, met een voorkeur voor muziek op het snijvlak van genres en disciplines. Want juist dáár ontdekt Rewire de vernieuwing.

Het grootschalige festivalprogramma bestaat uit meer dan 200 activiteiten met toonaangevende artiesten uit binnen- en buitenland. Rewire presenteert een veelvoud van Nederlandse, Europese en wereldpremières, bijzondere samenwerkingsprojecten en producties in opdracht. Naast een uitgebreid muziekprogramma, bieden contextprogramma's als artist talks, film screenings en workshops meer duiding rond de artistieke ontwikkelingen die tijdens het festival worden getoond. Naast het meerdaagse festival in de lente organiseert Rewire het hele jaar door activiteiten, zoals eerder de concertreeks Rewire x Korzo, en een uitgebreid educatieprogramma. In 2025 vindt het festival plaats van 3-6 april.

Functie:
Als stagiair(e) draai je als een volwaardig lid van de marketing- & communicatieafdeling mee in de promotiecampagne rondom het festival en de andere activiteiten van de organisatie. Je assisteert de manager van de afdeling en krijgt een grote rol in de werving van publiciteit voor het festival. De functie bestaat uit een breed takenpakket.

Werkzaamheden zijn o.a.
→ Promotie van specifieke programmaonderdelen
→ Genereren van free publicity
→ Coördinatie van het ambassadeursteam
→ Het up-to-date houden van het website CMS
→ Het verzamelen van tekst, beeld en links
→ Het onderhouden van social media en creëren van content hiervoor
→ Nieuwsbrieven en mailings opmaken
→ Meedenken over diverse marketinguitingen- en acties
→ Notuleren van vergaderingen
→ Beheer van gastenlijst, perslijst en persbalie tijdens het festival
→ Bijhouden van persmap en archief

Profiel
→ HBO denkniveau
→ Bij voorkeur een opleiding die aansluit bij marketing en communicatie
→ Affiniteit met hedendaagse muziek en aanverwante disciplines
→ Proactief, communicatief vaardig, flexibel, zelfstandig, nauwkeurig en kan goed prioriteiten stellen
→ Affiniteit met social media
→ Ervaring met Photoshop, Illustrator en/of InDesign is een pré

Wij bieden
→ Een brede kennismaking in de wereld van evenementenorganisatie en hedendaagse (elektronische) muziek
→ Een klein team waarin je intensief samenwerkt en een volwaardige rol hebt
→ een snelle en goede leerschool over festivalmarketing
→ Ruimte tot het nemen van eigen initiatief
→ Uitbreiding van je culturele netwerk
→ Stagevergoeding beschikbaar

Rewire streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

Geïnteresseerd?
Stuur je CV met motivatie vóór maandag 5 augustus 2024 naar Nick van der Vaart, Hoofd Marketing & Communcatie, via nick@rewirefestival.nl. Reacties zullen op volgorde van ontvangst worden beantwoord.

Vragen?
Neem contact op met het marketing- & communicatieteam via nick@rewirefestival.nl

English

Rewire is looking for an enthusiastic Marketing & Communication intern starting in September 2024 till May 2025 for 16-32 hours per week (exact hours and period in consultation).

About Rewire
Rewire is an annual international festival for progressive and adventurous music in The Hague. Since its inception in 2011, Rewire has grown into an internationally acclaimed music festival. The festival covers present-day electronic music, modern composed music, experimental pop, new jazz and sound art, with a preference for music at the intersection of genres and disciplines. Because that is the very place where Rewire discovers innovation.

The large-scale festival programme comprises more than 200 activities with leading artists from the Netherlands and other countries. Rewire presents a multitude of Dutch, European and world premieres, special collaborative projects and commissioned productions. Besides an extensive music programme, contextual programmes such as artist talks, film screenings and workshops offer more insights into the artistic developments shown during the festival. Besides the multi-day festival in spring, Rewire organises year-round activities and an extensive education programme. In 2025, the festival will take place from 3-6 April.

Internship:

As a trainee, you will participate as a full member of the Marketing & Communication department in the promotion campaign around the festival and the other activities of the organization. You assist the manager of the department and you play a major role in recruiting publicity for the festival. The position consists of a broad range of duties.

Activities:
→ Promotion of specific program components
→ Generating free publicity
→ Coordination of the ambassador team
→ Keeping the website CMS up-to-date
→ Collecting artist texts, images, and links
→ Creating content for, and posting on, social media
→ Monitoring interaction on social media
→ Preparing newsletters
→ Take minutes of meetings
→ Management of guest list, press list, and press counter during the festival
→ Collecting all festival press for our archive

Profile:
→ Relevant HBO education
→ Affinity with contemporary music and related disciplines
→ Proactive, skilled in communication, flexible, independent, accurate and able to set priorities
→ Affinity with social media
→ Experience with Photoshop, Illustrator and/or InDesign is an advantage

We offer:
→ A broad introduction to the world of event organization and contemporary (electronic) music
→ A small team in which you collaborate intensively and have an important role
→ A lot of education and guidance on festival marketing
→ Room for own initiative
→ Expansion of your cultural network
→ Internship allowance available

Rewire is committed to diversity in terms of team, activities, partners and audience reach. Anyone who thinks they can contribute to this is warmly invited to apply. In case of equal qualifications, preference will be given to the candidate who contributes to the diversity within the team.

Interested?
Send your CV with motivation before Monday 5 August 2024 to Nick van der Vaart, Head of Marketing & Communications, via nick@rewirefestival.nl. Responses will be answered in order of receipt.

Photo by Alex Heuvink