This website requires JavaScript, please enable javascript or update your browser.

Open Call: Sensory Sensitive Concert 2024

28 Aug 2023

Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie!

For the second consecutive year, Rewire will be presenting a newly commissioned concert, specifically designed for a sensory sensitive audience. The concert will take place during next years’ festival in April 2024 as part of Rewire’s Outreach programme. Via this open call we’d like to invite local artists to propose their ideas and develop them together with Rewire and the stimulus-sensitive community. Earlier, During the Day of Overstimulation, a short documentary of last year's commissioned work was launched: Leslee Smucker - Worlds Within.

There are approximately seven million people living in the Netherlands that are sensitive to sensory stimuli. For these individuals, attending a live music event is a challenge and in some cases, an impossible one. This results in social and cultural isolation and the negative side effects thereof. Rewire believes that everyone has the right to access live music and believes that by creating a new work for an often forgotten and excluded group, a bigger conversation can be had about the importance of accessibility to culture. By commissioning a new work, Rewire hopes to catalyse innovative approaches to presenting live music to those that might otherwise not have access. 

Rewire is an annual international music festival that presents not only new forms of music, but also various ways to experience music. Whether through film, performance, concert or dialogue. Rewire believes in inclusiveness and diversity. Other stories, backgrounds and worlds enrich the view of the festival. Rewire also wants to reach people for whom the experience of art and culture may be less accessible. Rewire Outreach presents programmes for audiences that do not automatically come into contact with music festivals, such as Rewire.

What is a sensory sensitive concert?

At a sensory sensitive event, sensory stimuli are reduced to ensure accessibility to a cultural experience. At a low-stimulus concert, the volume of the music presented is in a lower decibel range and the number of visitors is limited. The concert takes place during the day and the location is designed to be low-stimulus. This means that the bar and foyer are devoid of background music, the location staff are instructed how best to interact with the audience and there is a quiet room available. By reducing environmental stimuli, the audience can fully enjoy the music.

For more information about the previous sensory sensitive concerts at Rewire, please read an interview with Outreach coordinator Zoe Reddy with 3voor12 (Dutch only). For these concerts we partner up with Stichting Onbeperkt Genieten.

Want to participate?

We are looking for artists who:

 • Have an innovative idea for a music performance specifically for a stimulus-sensitive audience;
 • Can present a completely new work (not an adaptation of an existing work);
 • Are based in the Netherlands;
 • Are able to perform on Saturday 6 April 2024, the performance will take place one to two times on the same day and is a maximum of 40 minutes in duration;
 • Are open to dialogue with people from the stimulus-sensitive community to ensure that the work is both practically appropriate and thematically relevant;
 • Are open to an exciting artistic challenge and are willing to see the frameworks of a low-stimulus concert as possibilities and not as limitations.

We offer:

 • The space to further develop and implement your plan;
 • Advice during the making process by Rewire and partners;
 • Rehearsal room (where available);
 • Your performance will be part of Rewire 2024;
 • An appropriate fee for the development and performance.

Submit your plan on max 1 x A4 including:

 • Short introduction of who you are;
 • Proposal description of the sensory sensitive performance including theme, setup, number of performers and instruments;
 • An overview of the budget you’ll need to develop your plan;
 • One or two examples of previous work. This can either be music (streaming links only!) and/or footage or pictures.

Please submit your proposal to our Outreach team via zoe@rewirefestival.nl. You can also reach out for questions. Deadline to deliver your proposal is Thursday September 28. Introductory interviews will start from November 20. 

Nederlands

Voor het tweede opeenvolgende jaar zal Rewire een een volledig nieuw werk voor een prikkelgevoelig publiek presenteren. Dit concert vindt plaats tijdens Rewire 2024 in april, als onderdeel van het Outreach programma. Via deze open call nodigen we lokale artiesten uit om een voorstel te doen voor een prikkelarm concert, om deze vervolgens samen met Rewire en de prikkelgevoelige community te ontwikkelen en realiseren. Eerder publiceerden we op de Dag van de Overprikkeling een korte documentaire van het in opdracht gemaakte werk van vorig jaar: Leslee Smucker - Worlds Within.

In Nederland wonen ongeveer 7 miljoen mensen die gevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels. Voor deze mensen is het bijwonen van een live muziekevenement een uitdaging en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Dit resulteert in sociaal en cultureel isolement en de negatieve neveneffecten daarvan. Rewire gelooft dat iedereen recht heeft op toegang tot live muziek en dat door een nieuw werk te maken voor een vaak vergeten en uitgesloten groep, een gesprek kan worden gevoerd over het belang van toegankelijkheid tot cultuur. Door een nieuw werk in opdracht te geven, hoopt Rewire innovatieve benaderingen te katalyseren voor het presenteren van livemuziek aan mensen die anders geen toegang zouden hebben.

Rewire is een jaarlijks internationaal muziekfestival dat niet alleen nieuwe vormen van muziek presenteert, maar ook de beleving daarvan. Of dit nu gaat via film, performance, concert of dialoog. Rewire gelooft in inclusiviteit en diversiteit. Andere verhalen, achtergronden en werelden verrijken de blik van het festival. Rewire wil ook mensen bereiken voor wie het minder vanzelfsprekend is om kunst en cultuur te ervaren. Rewire Outreach is een programma voor een volwassenen publiek dat niet automatisch in aanraking komt met muziekfestivals, zoals Rewire. 

Voor meer informatie over onze vorige prikkelarme concerten tijdens Rewire, kun je het interview lezen met Outreach coordinator Zoe Reddy met 3voor12. Voor deze reeks prikkelarme concerten werken we samen met Stichting Onbeperkt Genieten.

Wil je meedoen?

Wat is een prikkelarm concert?

Bij een prikkelarm bezoek worden zintuiglijke prikkels verminderd voor een nieuwe kijk op cultuurbeleving. Bij een prikkelarm concert wordt het volume aangepast en zijn het aantal bezoekers beperkt. Het concert vindt overdag plaats en de locatie wordt prikkelarm ingericht. Dit betekent dat er in de bar en foyer geen achtergrondmuziek gedraaid wordt, het personeel op de locatie wordt geïnstrueerd hoe ze het beste met het publiek kunnen omgaan, en er is een stilteruimte beschikbaar. Door het reduceren van omgevingsprikkels kan het publiek optimaal genieten van de muziek. 

Wij zoeken makers die:

 • Een innovatief idee hebben voor een concert voor een prikkelgevoelig publiek;
 • Een nieuw werk presenteren (geen aangepaste versie van een bestaand werk);
 • Werkt/is gevestigd in Nederland;
 • Een voorstelling kan spelen op zaterdag 6 april 2024. De voorstelling speelt één à twee keer en is maximum 40 minuten;
 • Open staan voor dialoog met mensen van de prikkelgevoelige community om ervoor te zorgen dat het werk zowel praktisch passend als thematisch relevant is;
 • Open staan voor een spannende artistieke uitdaging en bereid zijn de kaders van een prikkelarm concert te zien als mogelijkheden en niet als beperkingen.

Wij bieden:

 • De ruimte om je plan verder te ontwikkelen en uit te voeren;
 • Advies tijdens het maakproces door Rewire en partners;
 • Repetitieruimte (in overleg);
 • Je voorstelling wordt onderdeel van Rewire 2024;
 • Een passende vergoeding.

Dien je plan in op maximaal 1 x A4 met de volgende informatie:

 • Een korte introductie over jezelf;
 • Omschrijving van het prikkelarm concert/voorstelling inclusief thema, opzet, aantal performers en instrumenten;
 • Een overzicht van het budget dat je denkt nodig te hebben;
 • Één of twee voorbeelden van eerder werk. Dit kan muziek zijn (alleen via een streaming link!) en/of beeldmateriaal;

Dien je plan of voorstel in via zoe@rewirefestival.nl. Heb je vragen? Mail ook naar zoe@rewirefestival.nl. Deadline voor indienen is donderdag 28 september. Kennismakingsgesprekken starten vanaf 20 november.